alt

ABOUT

หากคุณเป็น startups หรือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าตัวเองมีไอเดียดีๆ และสามารถเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงประเทศได้ แต่ยังไม่มีเครือข่ายหรือโอกาสที่จะเข้าถึงภาครัฐ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!! ส่งไอเดียของคุณมา และมาเข้าร่วม
GovTech Mission (Government Technology Mission) ในครั้งนี้กับ FIT (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจระดับชาติที่ต้องการจะแก้ปัญหาและหาทางออกโดยหวังที่จะนำเทคโนโลยี
มาช่วยพัฒนางานบริการของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น นำไอเดียของท่านมาเข้าร่วมโครงการเพื่อมาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง

โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยในรอบการแข่งขัน
ที่จะเกิดขี้นในวันที่ 19 - 27 มกราคมนี้ ขอเชิญร่วมเสนอไอเดียที่มุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษา (EdTech)
และด้านสาธารณสุข (HealthTech) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา

โดยทุกแนวทางการแก้ไขในภารกิจครั้งนี้ (solutions) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกและนำไปพัฒนา เพื่อเสนอเป็นนโยบายระดับประเทศในอนาคต ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
จะได้รับคำแนะนำและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ จากทั้ง นักลงทุน ตัวแทนจากองค์กรด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และ ผู้มีความรู้
จากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงโอกาสที่จะได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสำรวจปัญหาและรับการสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน ด้านข้อมูลระดับมหภาค
และด้านเครือข่าย กับหลายภาคส่วนของภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงระบบการทำงานของภาครัฐและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทำงานในระดับมหภาค
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการต่อยอดธุรกิจและพัฒนาความรู้เพื่อที่จะพร้อมเป็นรากฐาน (foundational platform) ของประเทศในอนาคต

SPEAKERS & MENTORS

กรณ์ จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

#ยกระดับประเทศไทย

เราได้รวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากประชาชนทั้งประเทศผ่านทาง Social network มาให้คุณเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงและความคิดเห็นต่าง ๆ

ling

Let’s eliminate technical disruptions... #ยกระดับประเทศไทย #thailand #bangkok #forabetterfuture @ RISE Accelerator https://www.instagram.com/p/Bqh7YEFAbygbzCuiwvUmMxCg92vGJaEPQhJVSk0

Krupfair

คนไทยไม่ยอมรับและขาดความเข้าใจผู้ป่วยด้านจิตวิทยา #ยกระดับประเทศไทย

ล้องห้าย

ระบบการศึกษาควรเริ่มจากพัฒนาครู เปลี่ยนรูปแบบการสอน ด้านการแพทย์ควรพัฒนาโรงพยาบาลให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ ลดการเสียโอกาสและเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ได้มากกก #ยกระดับประเทศไทย

Nicha Nueangjumnong

จำนวนนักเรียนมากเกินไปต่อจำนวนครู ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง #ยกระดับประเทศไทย

ling

ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้คนเข้าถึงการแพทย์ได้ง่าย เช่น Application คนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอ และลดค่าใช้จ่าย ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมาก #ยกระดับประเทศไทย

Pawine Migchue

วิชาส่วนใหญ่ใน รร. เน้นแต่ทฤษฎี ไม่เน้นปฎิบัติ มาอัดทฤษฎีเยอะเกินไป ก็ไม่มีเวลาเหลือให้ไปปฏิบัติอีก เกรดสวยไปทำไมสุดท้ายเอาความรู้มาใช้ไม่ได้จริงๆ ประสิทธภาพการศึกษาคืออะไร? ควรแก้จากตรงไหนก่อน? #ยกระดับประเทศไทย

nop_pongnop Nov 21

อยากเห็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าถึงแหล่งชุมชนตาม ตจว. เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง #ยกระดับประเทศไทย

Gale chitti

อยากเห็นเด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นผู้นำ ต้องบ่มเพาะตั่งแต่ต้นกล้า #ยกระดับประเทศไทย

CHALLENGE

ส่งไอเดียของคุณมา!!!

หากคุณมีความเชื่อมั่นในไอเดียและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความท้าทายเพื่อช่วยพัฒนาประเทศของเรา
โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ขอเชิญคุณและทีมของคุณมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
กับเราเพื่อหาทางออกและเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนและประเทศของเรา

ไอเดียของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มโอกาสทางสังคม
ให้กับผู้คนได้อีกหลายล้านคน.........พวกเรารอคุณอยู่

Education ด้านการศึกษา

Education ด้านการศึกษา

เราจำเป็นต้องพัฒนาให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกๆพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถสร้างบุคลากรที่พร้อมพัฒนาชาติและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต

Public Health ด้านสาธารณสุข

Public Health ด้านสาธารณสุข

เราต้องการช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพและสิทธิต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย และเท่าเทียม รวมถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพของการรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

TIMELINE

  • ช่วงเวลารับสมัคร 23 พ.ย. 61 - 8 ม.ค. 62
  • ประกาศทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการ 11 ม.ค. 62
  • Talent Acceleration day 19 - 20 ม.ค. 62
  • Pitching day 26 - 27 ม.ค. 62
  • Bootcamp/ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริง 4 - 8 ก.พ. 62
  • หลังจากนั้นลงมือทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาครัฐ เพื่อยกระดับประเทศไทย 2562 นี้